Talbot Lago Coupe Typ 150 C-SS Figoni & Falaschi "Teardrop" 1937-1939 "Memory Edition"

CMC
M-179
1:18
36500 p

Talbot Lago Coupe Typ 150 C-SS Figoni & Falaschi "Teardrop", Rennversion LM 1939

CMC
M-167
1:18
36500 p

Talbot Lago Coupe Typ 150 C-SS Figoni & Falaschi "Teardrop" 1937-1939

CMC
M-165
1:18
34950 p

Talbot Lago Coupe Typ 150 C-SS Figoni & Falaschi "Teardrop" 1937-1939

CMC
M-166
1:18
36500 p

Talbot Lago Coupe Typ 150 SS Figoni & Falaschi "Teardrop" 1937-39

CMC
M-145
1:18
34000 p

Audi 225 Front Roadster 1935

CMC
M-075C
1:18
22950 p

Audi 225 Front Roadster 1935

CMC
M-075A
1:18
22950 p

Audi 225 Front Roadster 1935

CMC
M-075B
1:18
22950 p